duurzame kleding huren & vintage kleding inbrengen

Zou je het niet leuk vinden om een ecofriendly outfit te huren? Het is niet alleen een persoonlijke keuze omdat je dan laagdrempelig mooie en eerlijke mode van natuurlijke stoffen kan dragen, maar het is ook een keuze in het belang van onze planeet (voor zowel de maatschappij als het milieu)

 

Je hebt verschillende opties uit blazers, broeken, rokjes en jurken die in verschillende maten en kleuren beschikbaar zijn, waardoor zij eenvoudig te combineren zijn met eigen kledingstukken of andere gehuurde artikelen.  Leuke outfits kunnen ook gehuurd worden. Geldig uitsluitend in Nederland.

 

 

tips voor milieubewust (hand)wassen

Wassen is de huishoudelijke bezigheid die over het algemeen het meest schadelijk is. Dit komt door het energieverbruik van de machines die men gebruikt, door het waterverbruik en enorm veel waterverspilling die ermee gepaard gaat en het gebruik van allerlei chemische middeltjes die de natuur niet kan afbreken. Dit alles is echter helemaal niet nodig, en bovendien zeer makkelijk te vermijden. Wil je ook groener wassen, kijk dan eens goed naar de volgende twintig tips. Lees  hier.

algemene voorwaarden ecokleding huren

Algemene Voorwaarden Verhuur  Bello & Eco

 

1.    Toepasselijkheid
Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Bello & Eco met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde kleding tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

2.    Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Bello & Eco
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een bestelling op onze webshop / overeenkomst kleding huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Kleding: Alle kleding en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, en de daarbij behorende losse accessoires.
Adres: Weegbree 4 , 7491 LJ, Delden Nederland

 

3.    Huurperiode
De kleding wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 2 weken. Het kan opnieuw verhuurd worden met een optie om de kleding aan te schaffen. Hiervoor dient de huurder contact opnemen met de webshop per email : info@bello-eco.com

 

4.    Tarieven

Op de webshop zijn alle tarieven te zien. Het verschuldigde huurbedrag, verzendkosten en de borg dienen online te worden voldaan. De borg bedraagt 50% van de huurprijs met een minimum van € 10,- . Deze wordt teruggestort zodra de geretourneerde kledingstuk in goede orde ontvangen is. De kosten van de terugzending zijn op rekening van de huurder. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Alle overige verschuldigde bedragen dienen online te worden voldaan.

 

5.    Beschadiging van kledingstukken, accessoires en andere aanverwante artikelen, aansprakelijkheid

De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde. De huurder draagt volledige zorg en verantwoordelijkheid.

Bij schade of vermissing aan/van het gehuurde tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de kosten van het repareren/vervangen van het gehuurde. Wordt de  kleding in zodanige staat geretourneerd dat deze niet meer te repareren is dan wordt de verhuurder geacht de kleding te vergoeden. Vervanging geschiedt op basis van nieuwwaarde. Neem onmiddellijk contact op met Bello & Eco : info@bello-eco.com

 

6.    Retourneren

Bij eerder retourneren van de gehuurde artikelen dan de afgesproken huurtermijn vindt geen restitutie plaats.

Bij later retourneren van de gehuurde artikelen dan de afgesproken huurtermijn wordt de huurprijs per item per dag vermeerderd met 25% in rekening gebracht.

 

7.    Aaansprakelijkheid

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als gevolgschade en/of letsel door gebruik van het gehuurde.

Aan gehuurde artikelen mogen geen veranderingen worden aangebracht.

 

8.    Geschillencommissie

Bello & Eco is lid van de geschillencommissie van Webwinkelkeur. Tijdens hun bemiddeling proberen ze tot een oplossing te komen. Mochten ze geen oplossing krijgen, dan biedt Stichting WebwinkelKeur een onafhankelijk geschillencommissie in samenwerking met Digidispuut. Deze commissie behandelt geschillen en doet een bindende uitspraak.

 

9.     Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen wederpartij en Bello & Eco is Nederlands recht van toepassing.

 

 

vintage kleding inbrengen

 

·        Vintage kleding , schoenen en accessoires inbrengen

 

·         Alle aangeboden kleding dient schoon, gewassen/gestoomd en gestreken te zijn en dient geen mankementen te vertonen.

·         De kleding en accessoires dienen gemaakt te zijn van natuurlijke stoffen zoals linnen, katoen, biokatoen, hennep, jute, kurk of Tencel, Lyocell, Ecovero en dergelijke. Dit geldt ook voor de schoenen, leer is ook acceptabel.

·         U kunt maximaal 5 stuks inleveren.

·         Bello & Eco bepaalt welke artikelen worden ingenomen en in goed overleg met de inbrenger, de verkoopprijs.

·         De artikelen worden 1 jaar aangeboden in onze webshop.

·         De inbrenger ontvangt 50% van de verkoopprijs.

·         De niet verkochte artikelen gaan terug naar de klant of worden gedoneerd aan een kringloopwinkel.

·         De opbrengst wordt overgemaakt en uitbetaald.

·         Bello & Eco is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.  Dit risico is geheel voor de inbrenger. Uiteraard gaat Bello & Eco uiterst zorgvuldig om met de ingebrachte kleding.

·         Bello & Eco behoudt zich het recht voor om de verkoopprijs aan te passen ter bevordering van de verkoop.

·         Het innemen van de artikelen houdt in dat u op de hoogte bent en akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.

·         U kunt contact met ons opnemen via info@bello-eco.com of via mobielnummer 0625060130